کتاب های منتخب

 کسب و کار

1- خلق مدل کسب و کار/نویسنده: الکساندر استروالدر- ایو پیگنیور/ انتشارات: آریاناقلم

2- مدل کسب و کار شما/ نویسنده: تیم کلارک- الکساندر استروالدر- ایو پیگنیور/ انتشارات: آریاناقلم

3- راه اندازی کسب و کار(24 گام برای موفقیت کسب و کارهای نوپا)/ نویسنده: بیل اولت/ انتشارات: آریاناقلم

4- طراحی ارزش پیشنهادی/ نویسنده: الکساندر استروالدر- ایو پیگنیور- گرگ برناردا و آلن اسمیت/ انتشارات: آریاناقلم

5- کفش باز/ نویسنده: فیل نایت/ مترجم: شورش بشیری/ انتشارات: میلکان

6- ادبیات تبلیغ/ نویسنده: رابرت دابل بو. بلای / مترجم: منیژه شیخ جوادی/ انتشارات سیته

7- یخ شکن ها / نویسنده: تام شرایتر / مترجم: علی معتمدی/ انتشارات: رخداد کویر

خلاقیت- نوآوری و ایده پردازی

1- ایده/ نویسنده: جیم وب یانگ/ انتشارات: سیته

2- هنرمندانه بقاپید/نویسنده: آستین کلئون/ انتشارات: سیته

3- خلاقیت 20/ نویسنده: فاطمه صادقی/ انتشارات: نوآوران سینا

4- خودباوری در خلاقیت / نویسنده: تام و دیوید کلی / مترجمان:مهدی کیامهر و مرتضی خضری پور/ انتشارات:آریانا قلم

5- مگا خلاقیت / نویسنده: دکتر آندره جی. الینیکف / مترجم: مارال شیخ زاده / انتشارات:خدمات فرهنگی رسا

هوش مالی

1- پدر پولدار، پدر بی پول/ نویسنده: رابرت کیوساکی/ انتشارات: طاهریان

2- چهارراه پولسازی/نویسنده: رابرت کیوساکی/ انتشارات: نیک فرجام

3- هوش مالی / نویسنده: رابرت کیوساکی / مترجم: سید امین مجابی / انتشارات: سپهر ادب