کسب و کار موفق

شبی، برف فراوان آمد و همه جا را سفید پوش کرد. دو پسر کوچک با هم شرط بستند که از روی یک خط صاف، از راهی عبور کنند که به مدرسه می‌رسید. یکی از آنان گفت” کار ساده ای است” بعد به زیر پای خود نگریست که با دفت گام بردارد. پس از پیمودن نیمی از مسافت، سر خود را بلند کرد تا به رد پاهای خود نگاه کند. متوجه شد که به صورت زیگ زاگ قدم برداشته است.

دوستش را صدا زد و گفت:” سعی کن که این کار را بهتر از من انجام دهی!”

پسرک فریاد زد: ” کار ساده ای است.” بعد سر خود را بالا گرفت، به در مدرسه چشم دوخت و به طرف هدف خود رفت. ردپای او کاملا صاف بود.

زمانی در کسب و کارت موفق می‌شوی که هدفت همیشه جلوی چشمانت باشد. اکثر انسان‌ها و صاحبان کسب و کارها، زمان راه اندازی کسب و کار اهداف خود را می‌نویسند و قاطعانه در پی رسیدن به آن هستند اما هرگز به آن نمی‌رسند، یا خیلی دیر می رسند.

به این داستان توجه کنید

پیرمرد میلیونری به طرف استخر رفت. تکه نانی را از جیب بزرگ کت کهنه خود درآورد و آن را ریزریز کرد تا جایی که می توانست آن را دورتر از خود روی آب ریخت. ” غازها” همه جمع شدند و سرتکه های نان به جان هم افتادند اما قو، به دلیلی اعتنایی نکرد، گویی غذا را ندیده است و انگار غذا خوردن با دیگر پرنده ها را کسر شان خود می دانست. میلیونر گفت : ” زندگی مردم عادی، مانند زندگی غازهاست. حواس آدم های عادی را هر روز دوستان، فامیل و حتی خودشان پرت می کنند و تا حواسشان پرت می شود، فراموشی به سراغشان می آید. یادشان می رود که ” هدفی” دارند. امروز این را می خواهند و فردا چیز دیگری را.

دنبال کارهای ریز و بازی ها خرد که سر راه شان ریخته، می روند اما آدم های فوق العاده که انسان های آگاهی اند، مثل آن قو هستند که می شود گفت نماد فرزانگی است. آن ها” تمرکز” دارند. قرص و محکم در مرکز هستی خود مستقرند و چیزی نمی تواند حواس شان را پرت کند. اراده آدم های عادی ضعیف است چون چیزی نیستند، جز رشته ای از خودهای کوچک متفاوت و اغلب تضاد با هم.”

بسیاری از انسان ها اینگونه هستند. هدف های اشتباهی دارند که خودشان هم از آن باخبر نیستند. مثلا پزشکی می خواند اما از درون این را نمی خواهد.

کسب و کاری دارد ولی موفق نیست. چون هدف اشتباهی را انتخاب کرده است. اگر هدفش درست بود هرگز تمرکزش از کارش برداشته نمی شد. امروز می بیند بستنی فروشی درآمد خوبی دارد وارد کار بستنی می شود. بعد از مدتی می بینید کارهای اینترنتی درآمد خوبی دارد، پس شروع به زدن یک پیج اینستاگرامی می کند. دوستش را می بینید که از تدریس درآمد خوبی دارد، وارد کار تدریس می شود.

اما راه حل چیست؟

راه این است که شما رسالت شخصی خود را پیدا کنید و براساس اصول علمی و کاربردی هدفگذاری، اهداف خود را بنویسید. در ادامه با تکنیک های تمرکز، متمرکز روی اهداف خود جلو بروید و یکی یکی آن ها را بزنید.

اگر صاحب کسب و کاری هستی و به موفقیتی که همیشه آرزو داشتی نرسیدی، اهدافت را دوباره بازبینی کن و برنامه ریزی. اگر برنامه ریزی های زیادی انجام دادی و موفق به اجرای آنها نشدی، دلیلش این است که برنامه ریزی ات براساس تیپ شخصیتی ات نبوده است. حتی برنامه ریزی کارمندان نیز باید براساس تیپ شخصیتی آنها باشد.

در دوره ” کسب و کار خلاق” تمام مراحل هدفگذاری وبرنامه ریزی براساسس تیپ شخصیتی آمده است.

بنابراین بخش دوم فرمول ” کسب و کار موفق” هدفگذاری علمی و اصولی و برنامه ریزی براساس تیپ شخصیتی خودتان است.

بخش سوم فرمول کسب و کار موفق

 تبریک میگم، زیرا جز معدود افرادی هستید که به فکر رشد هستند.

برای ادامه فرمول "کسب و کار موفق" لطفا ایمیل خود را وارد کنید.

ادامه مراحل از طریق ایمیل برای شما ارسال می شود.

به این دلیل از ایمیل استفاده می شود که تنها برای افراد خاص فرمول ارائه شود.

You have successfully subscribed to the newsletter

خطایی رخ داده است. لطفا دوباره سعی کنید.

فاطمه صادقی will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.