تمرین خلاقیت

اگر بدن یک قهرمان برای ماندن در صحنه رقابت نیاز به ورزش کردن و تقویت ماهیچه دارد، ذهن هم برای حل مشکلات، برای زندگی پر بار، برای شادی، برای خلاقیت و … نیاز به ورزش و تقویت شدن دارد.

ذهن برای تقویت شدن نیاز به یکسری تمرین ها دارد تا بتواند بهتر و راحتر تر کار کند. تمرینی که در این مقاله به شما آموزش می دهم تمرینی بسیار کاربردی هم برای تقویت ذهن است و هم برای تقویت خلاقیت

مخترع این تمرین تونی بوزان است که سال هاست روی مغز کار می کند.

برای تقویت خلاقیت، خود را مجبور کنید خلاقانه و واگرا فکر کنید.

انجام تمرین هایی که به تقویت تفکر واگرا و غیر معمول درشما کمک می کند می تواد تولید ایده ها را افزایش دهد. وقتی در جستجوی راه حل های خلاقانه اید، نقشه های ذهنی روش هایی قدرتمند برای خلق ایده ها و یا شفاف کردن موضوع اکتشاف اند. این نقشه های ذهنی کاربردهای فراوانی دارند.

از یافتن اید های برای تعطیلات خانوادگی تا پیدا کردن پروژه ای برای تعطیلات آخر هفته، نقشه های ذهنی بسیار مفید هستند.

نقشه های ذهنی کمک می کنند تمام ذهن خود را حول یک مسئله متمرکز کنید. هر قدر شما از مرکز نقشه فاصله می گیرید، ایده های بیشتری کشف خواهند شد.

روش کار نقشه ذهنی برای تفکر واگرا

  • چالش یا مسئله خود را وسط برگه کاغذ بزرگی بنویسید و دورش دایره بکشید. مثلا دوبرابر کردن فروش تا ۲ ماه آینده
  • شروع کنید به یافتن راه حل و انها را اطراف موضوع اصلی بنویسید.
  • از هر کی از ایده های بخش قبل بریا ساختن ایده های جدید استفاده کنید.
  • انقدر ادامه دهید تا صفحه پر شود یا نرخ تولید ایده های جدید کاهش یابد.

ایده هایی که از مرکز دورتر هستند، ایده های جالب و جذاب تری هستند و می توانند در حل مشکل کمک زیادی به شما بکنند.

نقشه ذهنی می تواند:

  • شما را به شروع کار وادارر کند و کمک کند بر ترستان از کاغذ سفید علبه کنید.
  • کمک کند به دنبلا الگو و روند بگردید.
  • ساختار موضوع را اشکار کند
  • فرایند ذهنی شما را ترسیم کند تا تطور ایده ای را ثبت کنید
  • کمک کند ایده و فرایند را به دیگران منتقل کنید و بنابراین بتوانید انها را در پیمودن مسیری مشابه راهنمایی کنید.

بنابراین یکی از ابزارهای مفید برای افزایش قدرت خلاقیت نقشه ذهنی است. مثالی از نقشه ذهنی در زیر آمده است.

نقشه ذهنی

شاد باشید و خلاق