تکنیک خلاقیت

در این مقاله قصد دارم یک تکنیک خلاقیت، یعنی تکنیک ۵ چرا را برای شما که توسط تویودا اختراع شد و الان در شرکت تویوتا به کار می رود را توضیح دهم.

تکنیک های خلاقیت به عنوان ابزاری برای رشد خلاقیت و افزایش توان حل خلاق مسئله کمک شایانی به توان فرد در تمام مراحل خلاقیت و فرآیند حل خلاق مسئله می نماید. به عبارت دیگر هر یک از تکنیک های خلاقیت، مرحله یا مراحلی از فرآیند خلاقیت را تقویت می کنند. این تکنیک ها فردی و گروهی می باشند بطوریکه محور اصلی تمام این روش ها و تکنیک ها، شکستن قالب های ذهنی است. این تکنیک خلاقیت می تواند به صورت گروهی یا فردی به کار گرفته شود.

تکنیک پنج چرا

تکنیک خلاقیت پنج چرا دقیقا مثل چراهای مکرر کودکی است که کودکان برای گسترش فهم خود از دنیای اطرافشان، از والدین خود می پرسند. اما با این تفاوت که در بزرگسالی باید یادگرفته یمان را زیر سوال ببریم. سادگی این تکنیک باعث شده است، بسیاری از مردم متوجه اهمیت و نقش ان نشوند. این تکنیک برای ایده یابی و ایده پردازی به کار می رود. به عنوان مثلا نه تنها برای شناسایی و تعریف بلکه استفاده از تکنیک چرا به ما کمک می کند تا موفقعیت و وضعیت را بهتر و روشن تر مشخص کنیم و در فرایند ان به ایده های جدیدی دست یابیم.

تکنیک پنج چرا توسط “ساکی چی تویودا” ابداع شد و سپس شرکت تویوتا هنگام ارزیابی عملکرد روش های ساختش از ان ساتفاده کرد. در این تکنیک برای یافتن ریشه و علت اصلی و پایه ای مشکل باید پنج بار چرا پرسیده شود. جواب های مربوط به چراهای اولیه خود معلول علت های دیگری هستند که در پاسخ به چراهای بعدی اشکار می شوند.

در این فراند بسیاری از عوامل دختیل در بروز مشکل نیز اشکار می شوند.

به این مثال توجه کنید

مسئله: ماشین روشن نمی شود

چرا؟- شارژ باتری تمام شده است(چرای اول)

چرا؟- دینام از کار افتاده است(چرای دوم)

چرا؟- نوار تسمه دینام پاره شده است(چرای سوم)

چرا؟- عمر مفید نوار تسمه دینام مدتهاست به پایان رسیده است ولی تسمه تعویض نشده است(چرای چهارم)

چرا؟- ماشین طبق دستورالعمل استاندارد و توصیه شده نگه داری نشده است(چرای پنجم، یک دلیل ریشه ای)

با پرسید این پنج چرا به دلیل اصلی روشن نشدن ماشین رسیدیم.

این تکنیک برای افزایش خلاقیت و یافتن دلیل اصلی برای حل آن بسیار مفید است.

پیشنهاد: برای تکمیل این مبحث خلاقیت مقاله “چطور می توانیم خلاقیت خور را افزایش دهیم” می تواند به شما کمک کند.

شاد باشید و نوآور