شکار ایده

نخستین گام در شکار ایده ، داشتن تمایل به شناخت جهان اطراف است ولی پیش از آن باید خودتان و توانایی هایتان را بشناسید و پس از کسب این شناخت است که ارزش علاقه مند بودن، استقامت و پایداری در پیدا کردن ایده ها و ماشین یادگیرنده بودن را درک خواهیدکرد. اما انرژی ای که حس کنجکاوی و علاقه را روشن و سوخت این ماشین را تامین می کند چیست؟

سوخت مورد نیاز برای شکار ایده چیست؟

پاسخ، توانایی های شماست و هدف من این نیست آنچه را که یک موسیقی دان شب های شنبه انجام می دهد و یا روشی که یک طراح به واسطه ی آن به طرحی قوی دست می یابد را بیان کنم، بلکه منظور از توانایی، بسیار فراتر و گسترده تر از چیزی است که اکنون به آن می اندیشید و آن، نشان تجاری شخصی، هویت حرفه ای و حتی مفهوم شغلی است که خیلی از مردم به دنبال تقویت و پروش آن هستند.

توانایی والت دیزنی سرگرم کردن خانواده ها چه از طریق پارک های تفریحی مانند دیزنی لند و چه از طریق ساخت فیلم های متحرکی مانند فانتازیا بود.

هدف هنری فورد ساخت خودرویی برای همگان بود و برای رسیدن به آن تا آنجا پیش رفت که ناگریز به تغییر فرایندهای ساخت و تولید شد. جدای از سرمایه گذاری، تفاوت وارن بافت با همکارانش در شیوه ی سرمایه گذاری اوست. او به جای تلاش در جهت پیش بینی افزایش و کاهش ارزش سهام بورس، به دنبال درک پایه و اساس شرکت هاست.

این گونه افراد درک درستی از توانایی های شان دارند و ویژگی قابل توجه و برجسته ی آنان، جهت دهی و تمرکز بریادگیری و کشف ایده ها به واسطه ی توانایی های شان است. از آنجا که علاقه دیزنی سرگرم کردن خانواده ها بود، بهترین ایده اش را در پارک های تفریحی آن زمان آمریکا نیافت و به همین دلیل به دانمارک سفر کرد تا از باغ های تیوولی که سرشار از گل ها و درختان شاداب و گردش گران کوچک و بزرگ خوشحال بود دیدن کند. بافت نیز روزهایش را با خیره شدن به نوار تلگراف و یا روش های خوار و بچه گانه ی بازی با بازار نمی گذاراند. او ذهنش را برای یادگیری آنچه که می توانست درباره ی یک شرکت یا صنعت خاص، موثر باشد تنظیم، و از آن برای پیدا کردن سهام شرکت هایی که زیر ارزش واقعی شان فروخته می شدند استفاده می کرد.

شایستگی دارای بعد آینده است و در آینده این شما هستید که نقش اصلی را ایفا می کنید. اسکات سیمون برای شنودگان رادیو ملی نصحیت پدرش را این گونه نقل کرده است:” برای شایستگی هایی که قصد به دست آوردن شان را دارای لباس بپوش و نه برای آنچه که داری” سیمون بزرگ یک کمدین بود، ولی نصیحت او تقریبا برای همه قابل اجراست. وقتی به دنبال ایده ها و چیزهای جدیدی برای یادگیری هستید، در مورد چشم انداز و دیدگاه خود فکر کنید. به این فکر کنید که در آینده به عنوان یک حرفه ای چگونه خواهید بود و خود را با تصویر آینده تان تنظیم کنید.

پیشنهاد: برای تکمیل این مقاله می توانید مقاله” چطور ایده پیدا کنیم؟” را نیز مطالعه کنید.