اثر طراحی در کسب و کار

این واقعیت ندارد که چیز سودمند زیباست. چیزی که زیباست سودمند است. زیبایی می تواند شیوه ی زندگی و اندیشیدن مردم را بهبود بخشد.

آنا کاستلی فریبری

طراحی می تواند کاری بیش از تامین وسایل پخت و پز، که روان را زیر رو می کند، به انجام برساند. طراحی می تواند دنیا را تغییر دهد.

مراقبت های درمانی را در نظر بگیرید. اکثر بیمارستان ها و مطب پزشکان واقعا جذاب و با سلیقه نیستند. و گرچه پزشکان و مدیران ممکن است تغییر این وضعیت را مطلوب بدانند، معمولا در قیاس با مسائل مبرمی چون تجویز دارو و عمل جراحی آن را کم اهمیت می دانند. اما شواعد فزاینده ای نشان می دهند که بهبود طراحی چیدمان پزشکی به بیماران کمک می کند سریع تر بهبود یابند. به عنوان مثال، مطالعه ای در بیمارستان مونته فیوره در شهر پیتسبورگ نشان می دهد بیمارانی که پس از جراحی در اتاق های جادار و با نور طبیعی بستری شده اند داروی ضد درد کمتری نیاز دارند. و هزینه ی داروی شان ۲۱ درصد کمتر از همتایانی است که در اتاق سنتی بستری شده اند.

اگر هنوز متقاعد نشده اید که طراحی می تواند پیامدهایی فراسوی سایبان اتومبیل و تخته برش داشته باشد، انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۰ و سی و شش روز مرافعه بر سر پیروزی ال گور یا جوج بوش را به یاد آورید. جورج بوش رای اکثریت اهالی فلوریدا را کسب کرد. آن انتخابات و پیامدهای آن ممکن است امروزه چون کابوسی به نظر بیاید. اما پشت آن قیل و قال، درس مهم و غالبا نادیده گرفته شده ای وجود داشت. همه جا دموکرات ها مدعی بودند که دیوان عالی ایالات متحده با متوقف کردن شمارش مجدد آرا پیروزی را دو دستی تقدیم جوج بوش کرده است. جمهوریخواهان مدعی بودند که رقیبان تلاش دارند تا با اصرار به مقامات انتخاباتی برای بازخوانی تکه کاغذهای سوراخ دار- قطعات کوچک و مستطیل برگه رای گیری – که کاملا سوراخ نشده اند، نتیجه ی آرا را به نفع خود برگردانند. اما واقعیت این است که هر دو اشتباه می کردند.

طبق بررسی همه جانبه ای که چند روزنامه و تعدادی از دانشگاهیان یک سال پس از انتخابات انجام دادند- اما یافته هایشان در میان غوغای خبری حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر گم شد و پس از انتخاب مجدد بوش کاملا به فراموشی سپرده شد- چیزی که برنده ی انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۰ را مشخص کرد برگه رای گیری پروانه ای بدنامی است که رای دهندگان بخش پالم پیچ برای علامت گذاری گزینه ی رئیس جمهورشان از آن استفاده کردند. در بخش پالم بیچ – منطقه ای به شدت طرفدار دمکرات ها، که ده ها هزار رای دهنده ی یهودی میانسال در آن ساکن هستند- کاندید فرعی به شدت محافظه کار، پت بوکانن، ۳۴۰۷ رای به دست آورد، سه برابر آرایی که در سایر بخش های ایالت فلوریدا کسب کرده بود.

علاوه بر این، ۵۲۳۷ رای دهنده در بخش پالم پیچ برگه رای را، هم برای ال گور و هم پت بوکانن علامت گذاری کرده بودند، که در نتیجه آرای شان باطل شده بود. بوش با ۵۳۷ رای بیشتر، ایالت را به خود اختصاص داد.

چه چیزی عملکرد حیرت آور بوکانن و هزاران برگه رای بی اعتبار را توضیح می دهد؟

طراحی بد

تحقیقات فرا حزبی نشان داد که آن چه نتایج آرای پالم پیج را مشخص کرد- و در نتیجه معین کرد که چه کسی رهبری دنیای آزاد را در دست بگیرد- دیوان عالی شیطان صفت یا برگه های رای نافرمان نبوده اند، طراحی بد چنین کرده بود. طبق نظر استادی که رهبری پروژه را در دست داشت، برگه رای پروانه ای سردرگم کننده منجر به شکست ال گور شد. ” سرگیجی رای دهندگان درباره ی دستورالعمل پر کردن برگه های رای، و طراحی، و ماشین های رای گیری، ظاهرا مسیر تاریخ ایالت متحده را تغییر داده است” اگر بخش پالم پیچ در موقع طراحی برگه های رای از هنرمندانی بهره می گرفت، مسیر تاریخ ایالات متحده احتمالا متفاوت می بود.

طراحی به صورت فزاینده ای مزیت رقابتی به کسب و کارها می بخشد.

شاد باشید و خلاق