تکنیک اول ایده پردازی و خلاقیت: توهم خلاق

برای ایده پردازی تکنیک های زیادی وجود دارد قصد دارم این تکنیک های ایده پردازی را یکی یکی در مقالات متفاوت توضیح دهم. و این اولین مقاله از سری مقالات تکنیک های ایده پردازی و خلاقیت است.

خیلی اوقات آنچه که فکر می کنیم واقعیت است، واقعیت نیست. واقعیت ها با پنج حس انسان درک می شوند.  چیزهایی که چشم می بیند و طوری که مغز آن را تفسیر می کند باعث این خطا می شود. چشم می بیند، اما وظیفه ذهن چیز دیگری است. کار ذهن مرتب کردن، دسته بندی و قابل فهم کردن جرقه هایی است که پس از دیدن، مغز آن را ایجاد می کند بنابراین تصاویری که در ذهن است، کپی مستقیم اشیا نیست بلکه کدهای خلاصه ای است که از طریق شبکه عصبی مغز می رسد. منظور و هدف این تکنیک این است که شما بتوانید با قدرت توهم بعضی از اوقات با خطاهای عمدی طور دیگری به مسائل نگاه کرده تا بدینوسیله اصل و واقعیت موضوع را دریابید. این سعی باعث می شود مقداری اطلاعات از شکافهای موجود در بافتهای عصبی، آزاد شده و به وسیله پیوند با اطلاعات قبلی، الگوی ذهنی جدیدی ساخته شود و یا موضوع از الگوی ذهنی قبلی به الگوی دیگری انتقال یابد.

الته تنها اطلاعات کسب شده برای کشف مشکل کافی نیست، بلکه اغلب افراد خلاق از یک مهارت مبهم با یک نوع بصیرت برای کشف مشکل یا فرصت بهره می برند. در واقع آن مهارت باعث می شود دست روی مسئله ای خاص گذاشته و آن را به عنوان مشکل یا فرصتی جدید تشخیص دهند. در بسیاری از اوقات دیده شده است در شرایط یکسان افراد خلاق مشکل یا فرصتی را کشف کرده اند که برای دیگران امری طبیعی یا بدیهی بوده است. به عنوان مثال تنها یکی از کارکنان شرکت فورقون سازی که چرخ فورقون هایش به جای گرد بودن بیضی شده بود تشخیص داد که چنین فرقونی( با چرخ های بیضی) می تواند برای سطوح موجدار مورد استفاده قرار گیرد. در حالی که همه کارکنان آن شرکت در جریان مشکل چرخ ها بودند.

به عنوان مثال مدیر عامل سازمانی متوجه می شود، ارتباطات سازمان به دلیل مشکلات تایپ نامه ها به تاخیر می افتد لذا تصمیم می گیرد تعدادی تایپیست استخدام کند اما بعد از مدتی متوجه می شود مشکل اصلی کمبود تایپیست نبوده است بلکه علت اصلی ضعف ادبیات و نامه نگاری مدیران بوده است که موجب تکرار تایپ و یا رفع اشکالات و غلط گیری بیش از حد شده بود. لذا با برگزاری دوره آموزش نامه نگاری برای مدیران، مشکل حل شد.

پیشنهاد: برای تکمیل این مطلب مقاله “تکنیک خلاقیت شرکت تویوتا” را مطالعه نمایید.

شاد باشید و نوآور