سخنی در باب نابغه

نابغه کلمه ای است که همه دوست دارند. از این جهت که می خواهند نابغه شوند و یا نابغه شناخته شوند.

به نظر شما

چه زندگی دارند؟

نابغه چه ویژگی دارد؟

نابغه بودن خوب است یا بد؟

نوابغ خوشبختند؟

همه نوابغ را دوست دارند؟

این ها و ده ها سوال دیگر از جمله سوالاتی هستند که ما گاها از خودمان یا اطرافیانمان می پرسیم.

واقعا سوال من این است چرا ما می خواهیم نابغه شویم؟

همه افرادی که به عنوان نابغه شناخته می شوند از یک هوش ماورایی برخوردار نیستند آن ها یکسری رفتارها دارند که باعث شده، به نابغه تبدیل شوند. در مقاله “سه رفتاری که نوابغ دارند” این ویژگی ها و رفتارها را به صورت کمل توضیح داده ام.

اما حرف امروز من این است لازم نیست نابغه باشید بلکه آماتور باشید.

از اینکه افراد شما را فرد آماتوری بدانند واهمه ای نداشته باشید. آماتور بودن یک عیب نیست بلکه یک حسن است. در زبان فرانسه آماتور یعنی عاشق. و عاشق بودن مگر چیزی جز این است که به چیزی علاقه داشتن و به دنبال آن بودن. مردم کسی را ببینند که به کاری علاقه دارد و در پی آن است با او ارتباط بهتر و صمیمی تری برقرار می کنند تا یک حرفه ای. ویژگی افراد آماتور این است که از هر ابزاری که بتوانند در دست بگیرند، استفاده می کنند تا شاید ایده هایشان را به واقعیت پیوند زنند.

دنیا با سرعتی در حال تغییر است که باعث شده همه ما آماتور باشیم. آماتورها همواره به دنبال یادگیری هستند و این بهترین ویژگی است که یک فرد می تواند داشته باشد. آماتورها به دلیل عاشق بودن از فرایند کاری خود لذت می برند. آن ها ارتباطات بهتری دارند چون در پی یادگیری هستند.

با همه این اوصاف ولی بازهم، همه دوست دارند نابغه باشند تا یک آماتور. برای یکبار هم که شده نخواهید که خود را حرفه ای نشان دهید بلکه آماتور باشید و به آن افتخار کنید.

زمانی شما فکر کنید حرفه ای هستند ذهنتان به این می اندیشد که همه چیز را می دانید و به اصطلاح ” عقل کل” هستید پس به دنبال یادگیری و بهتر شدن نمی رود. و این یعنی عقب افتادن در دنیایی که دنیای سرعت است در نهایت به یکسال نرسیده به یک فردی بی استفاده تبدیل می شوید ولی بازهم آماتور نمی شوید چون آماتور یعنی عاشق. عاشق یادگیری.

جولی یک آماتور در زمینه طراحی است که در شرکتی در زمینه تبلیغات کار می کند او همواره به دنبال یادگیری است. از بهترین کتابها، مجلات و فیلم ها برای ارتقا خود استفاده می کند. رقیبی به نام ماری دارد که خود را یک حرفه ای در طراحی می بیند و همه او را نابغه طراحی می دانند ولی ۵ سال دیگر شما کدام را نابغه می دانید؟

شاد باشید و خلاق