تمرین خلاقیت

اسم این تمرین خلاقیت گروه بندی است. که در ادامه با توضیحات آن و نحوه اجرا همراه با یک مثال آشنا می شوید.

گروه بندی

این تمرین ساده دیگری است که از سری بازی های ارتباط فکری منتشر شده در اوایل دهه ی ۱۹۷۰ گرفته شده است.

در این تمرین فرایند خلاقیت، مربوط می شود به امتحان کردن مفاهیم، ارتباط ها و عملکردهای هر یک از واژه های تصادفی برداشته شده.

نحوه اجرای  تمرین خلاقیت

  • شش واژه تصادفی بردارید
  • شش واژه تصادفی را بر مبنایی به دو گروه سه تایی تقسیم کنید.
  • مبنای گروه بندیتان را توضیح دهید.

نکته: از گروه بندی بر مبنای حروف الفبا مانند تعداد حروف- حروف آغازین یا حرف پایانی و غیره خودداری کنید. سعی کنید با معنای واژه ها کار کنید نه ظاهر آنها

مثال

شش واژه تصادفی : اشک- شب- تبعیض- اسفناج – فرشته – پیژامه

اجرای تمرین خلاقیت

  • تبعیض، شب و اشک طبیعتشان تاریک است ولی بقیه نه
  • فرشته، اشک، تبعیض همگی روش های نگاه کردن به چیزی هستند
  • تبعیض، اسفناج و اشک همگی می توانند بغرنج و پیچیده باشند ولی بقیه این گونه نیستند.

روش های مختلف انجام این تمرین

۱- ازهمان واژه های تصادفی استفاده کنید ولی سعی کنید گروه بندی های دیگری را برمبنای جدیدی به دست آورید.

۲- برای شروع از چهار یا هشت واژه استفاده کنید

۳- واژه های تصادفی را این بار به سه گروه تقسیم کنید.

این تمرین خلاقیت یک تمرین عالی برای باز شدن ذهن و عوض شدن نگاه شما به اشیا پیرامونتان است. با اجرای این تمرین به صورت مداوم خلاقیت شما به صورت چشمگیری افزایش می یابد.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه خلاقیت می توانید مقاله “ تکنیک ایده پردازی و خلاقیت: تکنیک اول” را مطالعه نمایید.

شاد باشید و نوآور