ماندگاری ایده

ایده های زیادی می آیند و می روند. عده ای برای همیشه باقی می مانند و برخی برای مدت کوتاه.راز ماندگاری ایده چیست؟

منظور از ماندگاری ایده این است که ایده های شما فهمیده شوند، به یادآورده شوند، اثری با دوام داشته باشند و در نهایت نظر و رفتار مخاطبان را تغییر دهند.

هر ایده ای ارزش ماندگاری ندارد. باید ایده را طوری طراحی کنیم تا ماندگار شود

شش اصل برای ماندگاری ایده وجود دارد که در ادامه هر کدام را به صورت مختصر توضیح می دهم.

اصل اول: سادگی

چگونه ما مفهوم کلیدی و محوری ایده خود را می یابیم؟

وکلی مدافعی موفق می گوید:” اگر شما درباره ده نکته بحث کنید، حتی اگر همه آن ها نکات خوبی باشند، هنگامی که قضات به اتاق هیئت منصفه می روند هیچ کدام از آن ها را به خاطر نمی آورند.” برای کاهش اضافه های ایده و رساندن آن به مفهوم اصلی، باید در کاهش و حذف مسلط باشیم و می بایست بی رحمانه اولویت بندی کنیم. ماموریت ما فقط کوتاه گفتن چیزها نیست، عبارات بسیار کوتاه الزاما ایده ال نیستند. گفتار حکیمانه ایده آل است. باید ایده هایی بسازیم که علاوه بر سادگی، عمیق و با مهفوم باشند. قانون طلایی، نهایت سادگی است: عبارتی تک جمله ای که انقدر عمیق و با مفهوم باشد که دیگران ان را تا ابد به خاطر بسپارند.

اصل دوم: غیرمنتظره

چگونه باید توجه مخاطب را به ایده خود جلب کنیم؟

باید انتظارات آن ها را نقض کنیم و باید خلاق انتظار و منطق ظاهر شویم. می توانیم از غافلگیر کردن برای جلب توجه افراد استفاده کنیم. اما غافلگیری زیاد طول نمی کشد، برای بردباری افراد در توجه به ایده، باید اشتیاق و حس کنجکاوی ایجاد کنیم.

اصل سوم: ملموس بودن

چگونه ایده خود را واضح و روشن کنیم؟

باید ایده خود را در چارچوب اطلاعات ملموس و فعالیت های انسانی توضیح دهیم. اینجاست که بسیاری از ارتباطات در حوزه کسب وکار کم ارزش می شوند. بیانیه های ماموریت، هم افزایی ها، استراتژی ها و چشم اندازها اغلب انقدر مبهم می شوند که به بی معنایی می رسند. ایده های ماندگار به طور طبیعی پر از تصاویر واضح و ملموس اند.

اصل چهارم: معتبر بودن

چه کار کنیم که افراد ایده ما را باور کنند؟

ایده های ماندگار باید اعتبار خود را داشته باشند. به راه هایی نیاز داریم تا افراد خود ایده ما را بیازمایند. برای مثال فلسفه ” به شرط چاقو” در دنیای ایده ها همین کارکرد را دارد.

اصل پنجم: احساسی بودن

چه کار کنیم تا دیگران به ایده های ما توجه کنند؟

باید کاری کنیم تا حس خاصی در آن ها ایجاد شود.بعضی اوقات سخت ترین قسمت، یافتن این نکته است که کدام احساس را باید برانگیزیم و کنترل کنیم. برای مثال ترغیب نوجوانان به ترک سیگار از طریق برانگیختن احساس ترس از پیامدهای سیگار کشیدن، بسیار دشوار است، اما با برانگیختن احساس تنفر ان ها از دورویی صنعت دخانیات این کار راحت تر خواهد بود.

اصل ششم: داستانی بودن

چه کار کنیم تا دیگران براساس ایده ما عمل کنند؟

باید داستان بگوییم. آتش نشانان بعد از هر آتش سوزی داستان های خود را با یکدیگر به اشتراک می گذارند و با این کار تجربیات خود را چند برابر می کنند.

در واقع شنیدن داستان ها مانند شبیه ساز پرواز عمل می کند که ما را برای پاسخ سریع تر و موثر تر آماده می سازد.

اصولی که بیان شد شش اصل ایده های موفق هستند. این شش اصل از حروف اول کلمه SUCCES در زبان انگلیسی گرفته شده اند.

مقاله”چطور شکار ایده کنیم؟” را بخوانید.

شاد باشید و نوآور