تکنیک ایده پردازی

در سری مقالات در مورد تکنیک های ایده پردازی به تکنیک سوم ایده پردازی رسیدیم، تکنیک PMI .

در ادامه مقاله این تکنیک ایده پردازی و خلاقیت را برای شما توضیح خواهم داد.

یکی از ارزش های این تکنیک ایده پردازی آن است که انسان را مجبور می سازد تا دقایقی برخلاف قالب های ذهنی اش تفکر کند و به مرور نسبت به قالب های ذهنی خود آگاه تر و مسلط تر شود، لذا آمادگی ذهنی بیشتری برای خلاقیت پیدا می کنید.

نام این تکنیک برگرفته شده از حروف اول سه کلمه plus  به معنی افزودن، minus به معنی کاستن و interesting به معنی جالب می باشد. روش کار چنین است که ابتدا فرد توجهش را به نکات مثبت موضوع یا پیشنهاد و سپس به نکات منفی و نهایتا به نکات جالب و تازه آن که نه مثبت است و نه منفی، معطوف می کند و در پایان نسبت به تهیه لیست نکات مثبت یا مزایای موضوع، لیست موانع، محدودیت ها و نکات منفی موضوع و لیست نکات جالب و تازه موضوع اقدام می کند. یکی از مهمترین کاربردهای این تکنیک زمانی است که نسبت به یک قضیه اطمینان داریم نه مواردی که نسبت به آن شک و ابهام داریم. به عبارت دیگر هر چه نسبت به موضوعی بیشتر بدبین یا خوشبین باشیم استفاده از این تکنیک کارگشاتر و اثربخش تر خواهد بود. برای یافتن نکات جالب، کافی است که جمله ” چقدر جالب می شود اگر ….” را کامل کنیم.

این روش بدین صورت است که ابتدا شخص مساله را در جهت مثبت ارزیابی کرده و هر چه را که در این حالت به ذهنش می رسد، یادداشت می کند، سپس همین کار را در جهت منفی انجام می دهد. در نهایت مواردی را که برای وی جالب است و نمی توان آن ها را مثبت و یا منفی ارزیابی کرد، یادداشت می کند. بدین ترتیب، انتخاب آگاهانه مسیر و روند کار آسان تر می شود.

از آنجایی که افراد غیرخلاق تمایلی به دیدن نکات مثبت و جالب موضوعات ندارند و بیشتر به نکات منفی توجه می کنند این تکنیک ایده پردازی تمرین خوبی نیز برای مثبت اندیشی و دگراندیشی افراد می باشد. در واقع اینگونه ابزارها، در حکم عینکی هستند که فرد به وسیله آن می تواند همه زوایای موضوع را دقیق تر، کامل تر و شفاف تر ببیند.

به طور مثال می توان در خصوص پوشیدن لباس های متحدالشکل در مقاطع مختلف تحصیلی در دانش آموزان به تفکر پرداخت و نکات منفی، مثبت و جالب آن را برشمرد. ممکن است فردی کاملا مخالف متحدالشکل بودن لباس باشد، اما با استفاده از این تکنیک متوجه نکات مثبت و جالب این اقدام خواهد شد و قادر می شود ضمن آشنایی عمیقتر با ابعاد و جوانب مختلف موضوع، ایده های جدید و بکر ارائه دهد.

برای تکمیل این مقاله می توانید مقالات “تکنیک اول ایده پردازی: توهم خلاق” و “تکنیک دوم: نیلوفر آبی” را مطالعه کنید.

این کل توضیحات در مورد تکنیک ایده پردازی PMI بود که برگرفته از کتاب ” تکنیک های ایده پردازی و خلاقیت” است.

شاد باشید و نوآور