اصول تریز

در مقاله “۴۰ اصل شاده کلیدهای تریز برای نوآوری: بخش اول” ده اصل اول تریز همراه با مثال بیان شد در این مقاله ۱۰ اصل بعدی را با هم دنبال می کنیم

اصل یازدهم تریز: راه نجات

 • قابلیت اطمینان کم را با از پیش فراهم کردن اقدامات فوریتی متناسب با شرایط خطر، جبران کنید جسم را قطعه قطعه کنید

مثال ها: ساق بند بازیکن فوتبال – بیمه کردن خودرو، منزل و …

اصل دوازدهم تریز: هم سطح سازی

 • شرایط کار را به نحوی تغییر دهید که به بالا یا پایین بردن جسم نیاز نباشد

مثال ها: چاله های مکانیکی کف تعمیرگاه، برای همسطح ماندن خودرو و پایین رفتن تعمیرکار

اصل سیزدهم تریز: تغییر جهت

 • به جای انجام مستقیم کاری که توسط شرایط مساله تحمیل شده است، عمل مخالف آن را اجرا کنید
 • جسم را سر و ته کنید
 • بخش های متحرک جسم یا محیط اطراف را ساکن کنید و قسمت های ساکن را متحرک نمایید.

مثال ها : ویدئو کنفرانس به جای حضور فرد سخنران در نشست – خیابان های متحرک برای خلاصی از مشکل ترافیک

اصل چهاردهم تریز: انحنا دادن

 • قسمت های خطی را با اجزای خمیده، سطوح صاف را با سطح های انحنا دار و شکل های مکعبی را به اشکال کروی جایگزین کنید
 • از غلتک ها، توپ ها و مارپیچ ها استفاده کنید
 • حرکت های دوار و چرخشی را جایگزین حرکت های خطی کنید. از نیروی گریز از مرکز بهره بگیرید

مثال ها: آینه های محدب برای دید بهتر – جاد های پیچ در پیچ کوهستانی – چیدمان سالن های کنفرانس

اصل پانزدهم تریز : پویایی

 • مشخصه های یک جسم یا محیط اطراف آن، باید به گونه ای تعریف شوند که در هر مرحله از کار، عملکرد بهینه داشته باشند
 • اگر جسمی، غیر قابل حرکت است، آن را متحرک کنید. سعی کنید در قابل تعویض شدن همان جسم داشته باشید
 • جسم را به اجزایی تفکیک کنید که بتوانند به نحوی مرتبط با هم، موقعیت خود را تغییر دهند

مثال ها : درهای پارکینگ خودکار – میزو  صندلی های تاشو

اصل شانزدهم تریز : کمی کمتر، کمی بیشتر

 • اگر دست یافتن به ۱۰۰% یک اثر دلخواه دشوار است، به بیش از آن و یا کمتر از مقدار اصلی دست یابید.

مثال ها : آموزش رانندگی به مبتدیان با گاز دادن بیشتر برای پیشگیری از خاموش شدن خودرو

اصل هفدهم تریز : حرکت به بعدی جدید

 • حرکت یا جایگیری تک بعدی اجسام را به دو بعدی تغییر دهید. دو بعدی ها را سه بعدی کنید و این افزایش را ادامه دهید.
 • ترکیب و چیدمان چند لایه ای و چند سطحی اجسام را به کار گیرید.
 • جسم یا محل قرار گیری آن را در سمت دیگرش استقرار دهید
 • به استفاده از جهت مقابل سطحی که مدنظر است فکر کنید
 • تصویرها را بر روی سطوح کناری یا جهت پشت جسم بیندازید

مثال ها : ضبط صوت های دولبه – چیدمان داروها در قفسه های داروخانه ها

اصل هجدهم تریز : لرزش مکانیکی

 • از نوسان استفاده کنید
 • اگر جسم در حال نوسان است، فرکانس آن را تا حد فرکانس صوت افزایش دهید
 • فرکانس تشدید را به کار برید
 • لرزش های مکانیکی را با ارتعاش های پیزو جایگزین کنید
 • ارتعاش های فراصوت و میدان الکترومغناطیسی را همراه با هم به کار برید

مثال ها : هم زدن غذا برای جلوگیری از سررفتن آن – تخلیه همراه با لرزش بتن و مواد مشابه برای جایگیری بهتر در فضای مورد نظر

اصل نوزدهم تریز : عمل تناوبی

 • به جای انجام مستمر یک کار، آن را با تناوب، ضربه یا مکث انجام دهید.
 • اگر کاری در حال حاضر تناوبی انجام می شود، فرکانسش را تغییر دهید
 • از مکث بین ضربه ها برای تامین کنش های بیشتر بهره بگیرید.

مثال ها: چراغ چشمک زن – فروش اقساطی – چراغ گردان خودروهای امداد و پلیس

اصل بیستم تریز : تداوم کار مفید

 • کار را بدون وقفه به انجام برسانید. تمام قطعه های جسم، باید به طور مستمر و با تمام ظرفیت در حال کار باشند.
 • حرکت های زاید و و اسطه را حذف کنید
 • حرکت دورانی و چرخشی را جایگزین رفت و برگشت کنید

مثال ها: نقش مترجمان همزمان در نشست های علمی و سیاسی – پرده شست و شو شده را همچنان کم نمدار است به چوب پرده آویزان می کنیم تا بدون چروک، نصب و خشک شوند

در ادامه به اصول دیگر تریز می پردازیم.

۴۰ اصل شاه کلیدهای تریز برای نوآوری : بخش اول

۴۰ اصل شاه کلیدهای تریز برای نوآوری : بخش سوم

۴۰ اصل شاه کلیدهای تریز برای نوآوری : بخش چهارم

منبع : کتاب ۴۰ اصل شاه کلیدی تریز

شاد باشید و خلاق