اصول تریز

در مقاله “۴۰ اصل شاده کلیدهای تریز برای نوآوری: بخش دوم” ده اصل دوم تریز همراه با مثال بیان شد در این مقاله ۱۰ اصل بعدی را با هم دنبال می کنیم

اصل بیست و یکم تریز: حمله سریع

 • کارهای زیان بار و خطرناک را با سرعت بسیار زیاد انجام دهید

مثال ها: شوک های پزشکی – اگر سیستم داغ را سریع جابجا کنیم دستمان کمتر می سوزد

اصل بیست و دوم تریز: تبدیل ضرر به سود

 • عوامل زیان بار – به خصوص عوامل محیطی – را برای به دست آوردن اثرات مثبت به کار بگیرید.
 • یک عامل زیان بار را با ترکیب عامل زیان بار دیگری، حذف کنید
 • درجه عمل مضر را آن قدر افزایش دهید تا دیگر زیان بار نباشد

مثال ها: ضد حمله های غافلگیرکننده در مسابقات فوتبال  – بازیافت زباله

اصل بیست و سوم تریز: بازخورد

 • بازخورد ایجاد نمایید
 • اگر هم اکنون بازخوردی وجود دارد، آن را تغییر دهید

مثال ها : پیغام هشدار رو به اتمام بودن شارژ باتری – چراغ و صدای هشدار کم بودن سوخت خودرو

اصل بیست و چهارم تریز: واسطه تراشی

 • از یک جسم واسطه برای انجام شدن کار، استفاده کنید.
 • جسم را به طور موقت به جسم دیگری که حذف کردنش اسان است، متصل کنید

مثال ها: تهیه فیلم از کار طراحی شده برای چاپ و تهیه کپی زینک از فیلم

اصل بیست و پنجم تریز : خدمت دهی به خود

 • یک جسم باید به خودش سرویس بدهد و عملیات خدمت دهی و تعمیراتی را خودئ انجام دهد
 • از مواد زاید، دورریز و انرژی های هدر رونده استفاده کنید

مثال ها : دستگاه های خودپرداز بانک ها – آسیاب های ابی و بادی – سدسازی

اصل بیست و ششم تریز : کپی کردن

 • باید از یک کپی ساده و ارزان قیمت به جای جسمی شکننده یا نامطلوب که کار با آن راحت نیست استفاده کرد.
 • اگر از تصویرهایی که با نور عادی به راحتی دیده می شوند استفاده می شود، انها را با کپی هایی از نور مادون قرمز یا ماورای بنفش تعویض کنید
 • به جای جسم از تصویر و عکس ان استفاده کنید. این تصویر می تواند کوچک یا بزرگ نمایی شود

مثال ها : استفاده از ماکت تلفن همراه در ویترین فروشگاه – دکور ساختن به جای لوکیشن واقعی فیلم سینمایی

اصل بیست و هفتم تریز : یکبار مصرفی

 • جسم گران قیمت را با مشابهی ارزان قیمت جایگزین کنید و از برخی مشخصه ها مثل دوام و عمر طولانی صرف نظر نمایید.

مثال ها : استفاده از دستکش های یک بار مصرف – شانه تخم مرغ به جای آجر آکوستیک

اصل بیست و هشتم تریز : تعویض سیستم مکانیکی

 • به جای سیستم مکانیکی از سیستمی نوری، صوتی، حرارتی یا بویایی استفاده کنید
 • از کی میدان الکتریکی، مغناطیسی یا الکترومغناطیسی برای اثرگذاری بر جسم استفاده نمایید
 • این میدان ها را جایگزین کنید
  • متحرک به جای ساکن
  • متغیر نسبت به زمان با ثابت
  • ساختاریافته با اتفاقی
 • میدان ها را همراه با ذرات فرو مغناطیسی به کار ببرید

مثال ها : روی آوردن به سیستم های جدید عکاسی دیجیتال به جای سیستم های آنالوگ – ارسال sms به جای مکالمه تلفنی

اصل بیست و نهم تریز : ساختار بادی یا هیدرولیک

 • قطعه های جامد یک جسم را با گاز یا مایع تعویض کنید. این قطعه ها می توانند برای پر شدن از هوا یا آب و یا بالش های هوا یا هیدرواستاتیک استفاده کنند

مثال ها: فرمان هیدرولیک خودروها – ابزار بادی مثل پیچ گوشتی های صنعتی و پرچ ها

اصل سی ام تریز : غشای انعطاف پذیر یا پوسته های نازک

 • به جای ساختار های معمولی و متداول، غشاهای منعطف یا پوسته های نازک را به کار ببرید.
 • یک جسم را به وسیله پرده های نازک و غشاهای ظریف از محیط پیرامونش جدا کنید

مثال ها: کاور لباس – محافظ های نمایشگر گوشی تلفن همراه

در ادامه به اصول دیگر تریز می پردازیم.

۴۰ اصل شاه کلیدهای تریز برای نوآوری : بخش اول

۴۰ اصل شاه کلیدهای تریز برای نوآوری : بخش دوم

۴۰ اصل شاه کلیدهای تریز برای نوآوری : بخش چهارم

منبع : کتاب ۴۰ اصل شاه کلیدی تریز

شاد باشید و خلاق