اصول تریز

در مقاله “۴۰ اصل شاده کلیدهای تریز برای نوآوری: بخش سوم” ده اصل سوم تریز همراه با مثال بیان شد در این مقاله ۱۰ اصل بعدی و پایانی را با هم دنبال می کنیم

اصل سی و یکم تریز: مواد متخلخل

 • جسم را متخلخل کنید یا از اجزای متخلخل تکمیلی استفاده نمایید.
 • اگر جسمی هم اکنون متخلخل است، حفره هایش را از پیش، با ماده ای پر کنید

مثال ها: صافی کتری و قوری – فیلتر سیگار – خشک کن ها و آب چکان های ظرف شویی

اصل سی و دوم تریز: تعویض رنگ

 • رنگ جسم یا محیط اطرافش را تغییر دهید
 • میزان شفافیت جسم یا محیط پیرامون آن را تغییر دهید
 • از مواد افزودنی رنگین، برای بهتر دیده شدن یک جسم یا فرایندی که مشاهده اش دشوار است، استفاده کنید
 • اگر مواد افزودنی در حال استفاده هستند، مواد درخشنده یا اجزای قابل ردیابی را به کار بگیرید.

مثال ها : استفاده از منورها برای تشخیص موقعیت در شب – نصب قطعه های برچسته شبرنگ دار کف خیابان ها و سرخروجی های بزرگراه ها

اصل سی و سوم تریز: همجنس و همگن سازی

 • اشیای مرتبط با شی اصلی، باید از همان مواد یا جنس جسم اصلی ساخته شوند.

مثال ها: انتخاب مبصر از میان دانش آموزان

اصل سی و چهارم : رد کردن و بازسازی قطعه ها

 • پس از کامل انجام شدن یک کارکرد یا بی استفاده شدن یک جز از جسم، آن را دور اندازید یا در حین انجام فرایند تغییرش دهید.

مثال ها: کپسول های جوهر خودنویس – مخزن سوخت موشک پس از استفاده رها می شود

اصل سی و پنجم : تغییر ویژگی

 • حالت فیزیکی سیستم را تغییر دهید
 • به تغییر غلظت یا چگالی بیندیشید
 • درجه انعطاف پذیری را تغییر دهید
 • در حجم یا دما تغییر ایجاد کنید

مثال ها : مایع دستشویی به جای قالب صابون

اصل سی و ششم: تغییر فاز

 • از اثرات تغییر فاز استفاده کنید ( مثلا تغییر حجم ، ازادسازی ای جذب گرما و … )

مثال ها : منجمد کردن مواد غذایی برای افزایش ماندگاری انها

اصل سی و هفتم تریز: انبساط حرارتی

 • از انبساط یا انقباض یک ماده از طریق ایجاد تغییر در دمای آن استفاده کنید
 • از مواد مختلف با ضرایب انبساط حرارتی متفاوت ، استفاده نمایید

مثال ها : مکانیزم ترموستات خودرو و موارد مشابه

اصل سی و هشتم تریز: اکسیدکننده های قوی

 • انتقال از یک سطح اکسیدشدگی به سطح بالاتر بعدی را ایجاد کنید
  • هوای طبیعی با هوای غنی شده
  • هوای غنی شده با اکسیژن
  • اکسیژن با اکسیژن یونیزه
  • اکسیژن یونیزه با اکسیژن ازن شده
  • اکسیژن ازن شده با ازن
  • ازن با اکسیژن نوزاد

مثال ها : دستگاه های بوخور

اصل سی و نهم تریز: محیط خنثی

 • محیط بی اثر را جایگزین محیط طبیعی کنید
 • یک ماده یا افزودنی خنثی را به درون جسم وارد کنید
 • فرایند را در خلا به انجام برسانید

مثال ها: جوشکاری در خلا

اصل چهل ام تریز : مواد مرکب

 • به جای مواد همگن و همجنس از مواد مرکب استفاده کنید

مثال ها: تایرهای رادیال با لایه ای از مفتول سیمی برای دوام بیشتر

بخش های دیگر ۴۰ اصل تریز

۴۰ اصل شاه کلیدهای تریز برای نوآوری : بخش اول

۴۰ اصل شاه کلیدهای تریز برای نوآوری : بخش دوم

۴۰ اصل شاه کلیدهای تریز برای نوآوری : بخش سوم

به پایان ۴۰ اصل رسیدیم. امیدوارم بتوانید از این اصول بهترین استفاده را ببرید.

منبع : کتاب ۴۰ اصل شاه کلیدی تریز

شاد باشید و خلاق