تفکر خلاقانه

ارتباط موفقیت و تفکر خلاقانه

برای رسیدن به موفقیت نیاز به مهارت های تفکر خلاقانه دارید.

برایان تریسی

ساعت ۵ صبح است و کوهنورد کوله پشتی خود را که از شب قبل آماده کرده است بر می دارد تا عازم سفر شود. سفر به قله کوه اورست.

او می داند برای صعود به اورست به تجهیزات زیادی نیاز دارد و از قبل برای ان برنامه ریزی کرده است. او هدف خود را مشخث کدره است و می داند برای رسیدن به این هدف نیاز به تجهیزات زیادی است. این تجهیزات تنها لوازم نیستند بلکه امادگی جسمانی و امادگی ذهنی هم شامل می شود.

شروع به حرکت می کند به دامنه که می رسد بدون اینکه با مشکلی مواجه شود. با رسیدن به دامنه کوه به هم تیمی های خود می پیوندد. همه شروع به حرکت می کنند برای صعود.

بعد از مدتی حدود ۲ ساعت از حرکت، با مشکلی روبرو می شوند. از تیم ۱۰ نفره ای که وجود دارد ۲ نفر با روبرو شدن با این مشکل جا می زنند و برمیگردند اما ۸ نفر به راه خود ادامه می دهند از جمله کوهنورد.

در طول مسیر بارها و بارها با مشکلات مختلفی روبرو می شوند و هر دفعه چند نفری از ادامه مسیر باز می مانند. ولی کوهنورد همچنان ادامه می دهد. الان او تنها کسی است که دارد هب تنهایی مسیر پر ازچالش و مبهمی را طی می کند تا به قله برسد. راز موفقیت در تجهیزاتی است که با خود دارد.

در نهایت به قله می رسد.

شکست های پی در پی، مبارزه با چالش ها، ناامید نشدن، پشتکار، انگیزه و سرسختی تجهیزات موفقیت هستند.

این تجهیزات برای رسیدن به قله موفقیت ضروری هستند. باید از اول، کوه خودمان را، مشخص کنیم  و بعد تجهیزات را که در کوله پشتی گذاشته و حرکت کنیم.

و اما چطور از این تجهیزات استفاده کنیم تا به قله برسیم.

استفاده از این تجهیزات نیاز هب تفکر خلاقانه دارد. هر زمان که در طول مسیر رسیدن به قله با چالشی روبرو شدید باید ان را با خلاقیتی که دارید از میان بردارید، باید با تمام عوامل ناامید کننده به روشی خلاقانه عمل کنید. ایجاد انگیزه را باید خلاقانه در خود بوجود آورید. شکست های پی در پی لازمه رسیدن به قله هستند پس انها را نیز با خلاقیت خود به اموزه ها تبدیل کنید و در این مسیر به روشی خلاقانه سرسختی خود را به نمایش بگذارید. برای استفاده از همه این تجهیزات موفقیت نیاز به تفکری خلاقانه دارید تا بتوانید در کمترین زمان ممکن به قله برسید.

و اگر تفکر خلاقانه نباشد چه اتفاقی می افتد. شما نیاز به انگیزه دارید ولی نمی دانید چطور ان را بدست اورید، نیاز به حل چالش ها دارید و حل این چالش ها با روش های معمولی قابل حل نیست پس نیاز مبرمی به خلاقیت دارید و تفکر خلاقانه.

مطمئن باشید در نهایت به قله موفقیت با تجهیزات خود و استفاده از تفکر خلاقانه می رسید.

شاد باشید و نوآور