عقربه نوابغ

گاهی صدای تیک تیک عقربه های ساعت عذاب آور است. این برای زمانی است که ما یا خواب هستیم و یا منتظر یک خبر بد.

ساعت در صورتی به درستی کار می کند که سه عقربه آن در کنار هم به درستی کار کنند. اگر یکی از آن ها به درستی کار نکند ساعت دچار مشکل می شود. بنابراین ساعت برای درست کار کردن و جلو بردن زمان نیاز به ساعت شما، دقیقه شمار و ساعت شمار دارد. پس به رفتار این ها نیاز دارد. این سه باید رفتار مناسبی از خود نشان دهند.

طبق تحقیقات انجام شده بر روی بیشتر زنان و مردان نابغه تاریخ، این نوابغ در استعدادی در حد متوسط و یا کمی بالاتر داشته اند. اما همه آن ها سه عقربه دارند که شما هم با داشتن آن سه می توانید به جمع نوابغ بپیوندید.

رفتار اول: تمرکز

افراد نابغه تمام ذهن خودشان را به طور کامل و ۱۰۰% روی یک موضوع متمرکز می کنند و از مواردی که تمرکز آن ها را بر هم می زند دوری می کنند.

امروزه در دنیای ما عوامل حواس پرتی زیادی وجود دارد، ایمیل، شبکه های اجتماعی، پیام ها و …

برای اینکه یاد بگیرید ذهن خود را روی یک موضوع متمرکز کنید، باید زمانی را بدون وقفه در نظر بگیرید که بتوانید در آن زمان بدون هیچ گونه حواس پرتی کاری را انجام دهید.

می توانید این تمرین را برای تمرکز بیشتر انجام دهید

هر روز در یک ساعت مشخص به دور از عوامل حواس پرتی ذهنتان را پاک کنید. یعنی به هیچ چیز فکر نکنید. این کار برای افزایش تمرکز موثر است.

تمرینا بیشتر در زمینه تمرکز را می توانید از مقاله “تمرکز، اصلی برای خلاقیت” بیاموزید.

دومین رفتار: نوابع به دنبال روابط علت و معلول هستند

روابط علت و معلولی بین عوامل مختلف را پیدا کنید. تلاش کنید به کارتان، خودتان و حتی شعل خود به عنوان بخشی از یک سیستم بنگرید. به این معنا که ببیندی هر جز چگونه همه چیز را در اطراف شما تحت الشعاع خود قرار داده است. به جای اینکه به هر اتفاق به عنوان واقعه ای مجزا و منفک بنگرید، به تمام مواردی نگاه کنید که همه دست به دست هم داده اند تا این اتفاق رخ دهد و نیز به چیزهایی بنگرید که پس از این اتفاق رخ خواهند داد.

سومین رفتار: نوابغ از روش اصولی استفاده می کنند.

نوابغ برای حل مشکلاتشان از روش هایی اصولی و منظم استفاده می کنند. مثل عقربه های ساعت. آن ها ابتدا مشکل را مشخص می کنند و روی کاغذ می نویسند و بعد سوالاتی از قبیل

” چگونه این مشکل رخ داده است؟ آیا می تواند یک فرصت باشد؟ آیا می تواند یک مشکل واقعی باشد و یا نشانه هایی از یک مشکل سخت تر و بزرگتر است که به حل کردن نیاز دارد؟”

از خود می پرسند.

اگر می خواهید به نوابغ بپیوندید این سه عقربه نوابغ را رعایت کنید.

شاد باشید و نوآور