افزایش خلاقیت با تمرین کردن آن

همانطوری که بارها و بارها شنیده اید خلاقیت یک مهارت است. مهارتی که برای موفقیت به آن نیاز دارید.

اگر شما مهارتی را تمرین نکنید به هیچ نحوی نمی توانید آن مهارت را یاد بگیرید. هیچ میانبری وجود ندارد. راه دیگری برای پرورش یک مهارت وجود ندارد. این امر در مورد مهارت خلاقیت نیز صادق است.

هیچ فواره سحرآمیزی برای اینکه از آن بنوشید و خلاق شوید، وجود ندارد.

اگر می خواهید در بازی گلف خوب باشید بهتر است زدن توپ را تمرین کنید. اگر می خواهید مهارت آشپزی را پرورش دهید بهتر است وارد آشپزخانه شوید. همچنین اگر واقعا می خواهید مهارت خلاقیت را پرورش دهید، بهتر است تمرین انجام دهید. هر چقدر بیشتر تمرین کنید بهتر خواهید شد. همان طور که با تمرین در بازی گلف یا آشپزی پیشرفت خواهید کرد.

در این جا تمرینی آمده است که به رشد خلاقیت شما کمک می کند. در ادامه تمرین را با هم بررسی می کنیم

تمرین برای افزایش خلاقیت

مراحل اجرای تمرین افزاش خلاقیت

  • چهار واژه تصادفی بردارید
  • برمبنایی نشان دهید که یکی از واژه ها ” واژه متفاوت” است
  • این مبنا را توضیح دهید

نکته: برای اینکه بگویید یک واژه متفاوت است بهتر است از دلایل بسیار واضح اجتناب کنید. مثلا تعداد حروف، حروف آغازین یا پایانی یکسان و غیره.

مثال

چهار واژه تصادفی: جامه خزدار – خونبها – شامپازه – نگرانی

  • در میان واژه ها تنها ” نگرانی” جز احساسات انسان است
  • در میان واژه ها تنها ” شامپازه ” جانور است
  • ” خونبها ” تنها واژه ای است که به جنایتکاری اشاره دارد.
  • ” جامعه خزدار”، خونبها ” و ” نگرانی همگی ناخوشایند هستند ولی شامپازه این طور نیست
  • همه واژه ها به جز نگرانی رنگ دارند
  • همه واژه ها حالت حفاظتی دارند به جز شامپازه

اینها چند مورد از مواردی بود که می توانید در مورد چهار واژه تصادفی که گفته شده بنویسید.

نوع دیگری از این تمرین را می توانید در ” تمرین خلاقیت: تمرینی برای افزایش خلاقیت ” دنبال کنید.

چه موارد دیگری برای این چهار واژه به نظر شما وجود دارد؟

می توانید نظرات خود را کامنت کنید.

متشکرم