هفت منبع نوآوری

نوآوری هفت منبع دارد که برای جستجوی راه های خلاقانه برای رشد تجارت مناسب هستند.

این هفت منبع به شرح زیر می باشند

  • حوادث غیر قابل پیش بینی

حوادثی مثل موفقیت و شکیت های پیش بینی نشده حوادثی هستند که شما را به سوی فرصت های شغلی جدید رهنمون می کنند.

داستان سایت eBay از همین نوع است. آقای امیدیار مجموعه ای از آب نبات های قیچی های پز را جمع آوری کرده بود و می خواست آن ها را در بازار به فروش برساند. چون وی هیچ وب سایتی در اختیار نداشت، سایت EeBay را برای فروش ایجاد کرد.

بسیاری از نوآوری های جدید در تجارت بوسیله شکست های غیر قابل پیش بینی شکوفا می شوند. بیشتر اوقات شکست غیرقابل انتظار یک محصول باعث تفکر مجدد و نیز طراحی جدیدی می شود.

  • ناسازگاری

ناسازگاری میان آن چه هست و آن چه باید باشد، منبع دیگری برای نوآوری است. به شغل امرزوی خود نگاه کنید. آیا موردی در شغل شما و در درخواست های بازار وجود دارد که با انتظارات شما متفاوت باشد؟ این ناسازگاری منشا خلق محصولات و خدمات جدیدی می شود که شغل شما را دگرگون می سازد.

  • روند نیاز:

بررسی نیازهای مردم یک منبع عالی برای نوآوری است. بسیاری از نیازها هستند که پاسخ داده نشده اند و بسیاری دیگر هستند که ناقص پاسخ داداه شده اند و چون هنوز محصول یا خدمتی بهتر وجود ندارد مردم به ناچار از همان استفاده می کنند.

  • تغییر در ساختار صنعت

هر کشف نو، هر رفاورد جدید در تکنولوژی و هر نوع نوآوری رقابت انگیز که صنعت را متحول یا از هم گسیخته کند، فرصت هایی برای عرضه محصولات جدید در بازار هستند.

  • تغییرات آماری

تغییرات آماری، نوآوری های بزرگی را در بخش های عمومی و خصوصی کشور و جهان ایجاد می کند. تغییر جمعیت و مهاجرت تغییراتی را به همراه داشته است مثل شکل ظاهری منازی، خرده فروشی، مراقبت های پزشکی، محصولات خدمات مطابق سبک زندگی و …

تغییرات ازدواج و طلاق، تغییرات در تعداد فرزندان و … باعث بوجود آمدن نیازهای جدید و در پی نوآوری های جدید است.

  • تغییرات ارزشی:

تغییرات ارزشی نیز باعث نوآوری می شوند. مثلا تاید بسیاری روی سلامت غذایی و خوش اندامی وجود دارد، چیزی که در نسل های پیشین کمتر به چشم می خورد.

  • دانش جدید:

دانش جدید، هم در زمینه های علمی و هم در زمینه های غیر علمی باعث ایجاد گرایش های اقتصادی جدید، فرصت ها و حتی صنایع جدید می شود.

این هفت منبعی بودند که شما می توانید با توجه به موقعیت، علاقه، دانش و تجربه خود در آن ها وارد شوید و برای خود استارتاپی راه اندازی کنید.

مقاله ” چطور می توانیم در کسب و کار خود نوآوری داشته باشیم” نیز برای ادامه این مقاله مفید است.