تکنیک دلفی

تکنیک دلفی در سال ۱۹۶۴ توسط ” تورمن داکلی ” و ” هملر” معرفی شد. بسیار شبیه به تکنیک طوفان ذهنی است اب این تفاوت که افراد هیچ گاه به صورت گروه در یک جلسه و دور یک میز جمع نمی شوند و در واقع رویارویی مستقیم رخ نمی دهد.

اساس و فلسفه تکنیک دلفی این است که افراد در تکنیک طوفان فکری به علت شرم و خجالت نمی توانستند بعضی از ایده هایشان را مطرح نمایند، لذا در این روش افراد به صورت کلامی و رو در رو درگیر بحث نمی شوند، بلکه رئیس گروه موضوع را به همه اعلام می کند و سپس هر یک از افراد به طور جداگانه ایده هایشان را به صورت کتبی (حتی می تواند بدون ذکر نام باشد ) برای رئیس گروه ارسال می کنند. سپس رئیس گروه تمام ایده های پیشنهادی را برای تک تک اعضا ارسال می کند و از آن ها می خواهد که نسبت به ایده های پیشنهادی دیگران فکر کنند و اگر ایده جدیدی به نظرشان می رسد به آن ها اضافه کنند. این عمل چندین بار تکرار می شود تا در نهایت اتفاق آرا به دست آید. تکنیک دلفی شامل دعوت به مشورت و مقایسه قضاوت های بینام چند نوبتی اعضای یک تیم درباره یک تصمیم یا مساله می شود.

چه موقع از تکنیک دلفی استفاده می شود

  • هنگامی که می خواهید نظر اعضای یک تیم را در مورد شخصی به دست آورید بی آنکه روبرو شدن آنان سبب احتمال خطا در قضاوت شود
  • هنگامی که اعضای یک تیم در یک جا مستقر نباشند.
  • زمانی که لازم است اعضای تیم نسبت به تصمیمی که می گیرند و عواقب آن به طور کامل آگاه و مسئول باشند
  • هنگامی که حضور افراد بالادست و یا فشار همتایان بر تصمیم گیری اثر می گذارد.

سایر تکنیک های ایده پردازی و خلاقیت را می توانید از لینک های زیر مطالعه کنید

منتظر ادامه تکنیک ها باشید

شاد باشید و خلاق