خلاقیت در تبلیغات

روزانه با تبلیغات زیادی روبرو هستیم آنچه باعث ماندگاری یک تبلیغ می شود خلاقیت است. در این مقاله روشی برای خلاقیت در تبلیغات بیان شده است که بسیاری از برندها از آن استفاده می کنند.

یکی از روش هایی که در بسیاری از تبلیغات دیده ایم و بسیاری از برندها در سال های اخیر از این روش استفاده می کنند، افراد مشهور هستند. برندهای مختلف در تبلیغات خود از افراد مشهور برای بازی با ذهن مخاطب استفاده می کنند. که می توان این روش را روشی خلاقانه در تبلیغات دانست و با این روش برندها تبلغات خلاق انجام می دهند.

امروز می خواهم این روش را برای شما باز کنم و شما ببینید چطور روی ذهن شما کار می کنند و چطور پیش می روند.

یکی از مهارت هایی که به نظرم هر کسی باید یاد بگیرد مهارت تصمیم گیری است. زمانی که این مهارت را یاد بگیرید دیگر زیاد بازیچه بسیاری از مسائل نمی شوید.

می خواهم یکی از موضاعاتی که در تصمیم گیری وجود دارد و در بسیاری از تصمیمات ما اثر گذار است را برای شما باز کنم.

مبحثی در تصمیم گیری هست به نام “سوگیری هنگام قضاوت در مورد قهرمانان”. قهرمانان در بین ما به دلیل رفتارها، تصمیم ها و دستاوردهایی که در گذشته داشته اند در نظر ما اعتبار دارند و سوگیری ما نسبت به آن ها مثبت است. به همین علت وقتی امروز هم انتخاب مشخص انجام می دهند یا رفتار خاصی را بروز می دهند، ممکن است قضاوت ما درباره ی رفتار و انتخاب آن ها به علت اعتبارشان دارای سوگیری مثبت باشد.

بنابرای اگر یکی از این قهرمانان انتخابی را انجام دهد ما فکر می کنیم که چون او این انتخاب را انجام داده است پس انتخاب خوبی است و ما هم تحت تاثیر انتخاب ایشان قرار می گیریم.

خب بریم سراغ تبلیغات و انتخاب هایی که ما انجام می دهیم و روش هایی که برندها به صورت خلاقانه استفاده می کنند.

در تبلیغی می بینیم یکی از بازیگران معروف به نام x ماده ای را مصرف می کند یا وسیله ای را برای خانه خود خریده است یا هر مورد دیگری. مثلا یک نوع قهوه سازی را برای محل کار خود خریده است. وقتی ما می بینیم که این قهرمان ( قهرمان از نظر شما ) این وسیله را انتخاب کرده است دچار خطای سوگیری قضاوت در مورد قهرمانان می شویم و ما هم انتخاب می کنیم.

برندها از این موضوع باخبر هستند و از این روش در تبلیغات خود استفاده می کنند تا ذهن مخاطب را در دست بگیرند.

بنابراین از این به بعد چه در مورد تبلیغات و چه در موارد دیگر در زندگی و کسب و کار خود مراقب این موضوع باشید.

و اما توصیه من به برندها که می خواهند از این روش تبلیغاتی خلاقانه استفاده کنند این است که واقعا قهرمانان را پیدا کنند و ببینند در زندگی خود واقعا از محصول آنها استفاده می کنند یا نه. مثلا شما تولید کننده بستی هستید مدتی یکی از قهرمانان (افراد مشهور) را زیر نظر داشته باشید و ببیند واقعا چه بستی می خرد اگر برند شما را می خرد که خیلی راحت می توانید از این تکنیک بدون هیچ گونه عذاب وجدانی استفاده کنید چون واقعا محصول شما مناسب است ولی اگر استفاده نمی کنند از آنها بپرسید که چرا از این نوع خاص بستی استفاده می کنند و عیب های محصول خود را برطرف کنید و سپس به او پیشنهاد استفاده از محصول خود را بدهید و دوباره نظرش را بپرسید. اگر پسندید و واقعا استفاده کرد آن وقت از این روش استفاده کنید.

مقاله پیشنهادی برای تکمیل این مقاله :”مراحل ایده یابی برای نوشتن متن های تبلیغاتی برای محصول خود

نظر شما در این مورد چیه؟