تمرین های افزایش خلاقیت

همانطورکه بارها و بارها در مقالات مختلف، در سمینارها، در محصولات اشاره کردم، برای خلاقیت ما نیاز به ذهنی فعال داریم. زمانی ذهن انسان تقویت شود، افزایش خلاقیت هم به دنبال دارد. ذهن ما مثل سایر ماهیچه های بدن یک ماهیچه است، اگر به خوبی آن را ورزش ندهیم نمی توانیم در موفقیت و خلاقیت از آن استفاده کنیم.

همانطور که برای داشتن بدنی سالم نیاز به ورزش کردن است، برای داشتن مغز و ذهنی سالم هم نیاز به تمرین کردن است.

در این مقاله شما را با سه تمرین بسیار کاربردی برای افزایش خلاقیت و همچنین تقویت ذهن آشنا می کنم که می توانید هر روز از این نوع تمرینات استفاده کنید و ذهنتان را ورزش دهید.

تمرین اول برای افزایش خلاقیت

سعی کنید هر آنچه در ذهنتان به رنگ های سبز و سفید می شناسید در مدت یک دقیقه بنویسید. برای هر رنگ مثالی زده شده است

الف) رنگ قرمز : سیب

ب) رنگ آبی : آسمان

تمرین دوم برای افزایش خلاقیت

گزینه درست را انتخاب کنید

  • سیاره به ستاره مانند پرنده است به …

الف) خزنده       ب) کلاغ          ج) باغ وحش     ه) گربه

  • گوش به شنیدن مانند چشم است به

الف) صورت      ب) دیدن         ج) خندیدن      ه) خوابیدن

  • عقربه به ساعت مانند چرخ است به ….

الف) ماشین      ب) رانندگی      ج) ترمز          ه) سرازیری

  • خوردن به آشامیدن مانند دویدن است به …

الف) دوچرخه سواری     ب) مطالعه کردن          ج) خوابیدن      ه)صحبت کردن

تمرین سوم برای افزایش خلاقیت

کدام کلمه با بقیه فرق دارد

پیانو               سنتور            فلوت              دف

مثلث             بیضی             مربع              لوزی

یخچال           کابینت           لباسشویی        پنکه

برای دیدن جواب های تمرین دوم و سوم لطفا پایین بروید

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب تمرین دوم

الف – ب- الف – الف

جواب تمرین سوم

فلوت – بیضی – کابینت

سعی کنید روزانه از این نوع تمرینات برای تقویت ذهنتان انجام دهید.

مقاله “تمرینی عالی برای افزایش خلاقیت” نیز روشی را به شما نشان می دهد، برای تقویت بیشتر ذهن و افزایش خلاقیت، می توانید این مقاله را هم مطالعه کنید.

شاد باشید و خلاق