افزایش خلاقیت با عمل به نکاتی ساده

خلاقیت چیزی نیست که یک شبه بوجود بیاد. افرادی که امروز آن ها را خلاق می دانیم خلاقیت خود را توسعه داده اند تا به این جا رسیده اند. هر کسی که بخواهد می تواند خلاق شود در صورتی که نکات زیررا رعایت کند. افراد خلاق این مسائل را می دانند و به ان عمل می کنند.

  • خلاقیت را انتخاب کنید

برای خلاق تر بودن، گام اول این است که تصمیم بگیرید خلاق باشید.

  • مانند مسافر فکر کنید

همانند گردشگری در سرزمین خارجی، تلاش کنید چشمان خود را به اطراف بگشایید، مستقل از اینکه چقدر آشنا یا معمولی به نظر می رسد. منتظر نمانید تا جرقه یا ایده ای به سراغ شما بیاید. خود را در معرض تجارت و ایده های جدید قرار دهید.

  • توجهی با ارامش داشته باشید

جرقه ها و ایده های ناب معمولا زمانی می ایند که ذهن شما ارام است و متمرکز بر انجام کار خاصی نیست. این ارامش، به ذهن اجازه می دهد بین ایده های به ظاهر نامرتبط ارتباط برقرار کند.

  • با کاربر نهایی خود همدردری کنید

وقتی نیازها و موقعیت مردمی را که برایشان کار می کنید بهتر درک کنید، می توانید ایده های نوآورانه بیشتری تولید کنید.

  • در موقعیت مسئله به مشاهده بپردازید

اگر دیگران را با مهارت های یک مردم شناس مشاهده کنید می توانید فرصت های جدیدی را ببینید که در نگاه معمولی دیده نمی شوند.

  • سوال بپرسید و با چرا شروع کنید

مجموعه ای از سوال های “چرا” می تواند جزئیات را کنار بزند و شما را به قلب موضوع برساند. برای نمونه، اگر از کسی بپرسید چرا هنوز از فناوری قدیمی استفاده می کند، پاسخ ممکن است بیشتر مرتبط با روان شناسی باشد تا سختی عملی کار با فناوری

  • چالش ها را بازتعریف کنید

گاهی وقت ها نخستین گام برای حرکت به سمت راه حلی بزرگ، باز تعریف مسئله است. شروع کردن از نگاهی مختلف می تواند شا را به عمق مسئله رهنمون کند

  • شبکه پشتیبان خلاقیت بسازید

خلاقیت می تواند به راحتی جریان یابد و البته جذاب تر باشد، وقتی با افراد دیگری به صورت گروهی و تیمی روی ایده ها کار کنید.