چطور کسب وکار خود را با طراحی جذاب تر کنیم؟

چطور کسب وکار خود را با طراحی جذاب تر کنیم؟

اثر طراحی در کسب و کار این واقعیت ندارد که چیز سودمند زیباست. چیزی که زیباست سودمند است. زیبایی می تواند شیوه ی زندگی و اندیشیدن مردم را بهبود بخشد. آنا کاستلی فریبری طراحی می تواند کاری بیش از تامین وسایل پخت و پز، که روان را زیر رو می کند، به انجام برساند. طراحی می...