تکنیک خلاقیت و ایده پردازی : تکنیک پنجم : طوفان فکری

تکنیک خلاقیت و ایده پردازی : تکنیک پنجم : طوفان فکری

طوفان فکری خلاقیت دو بخش دارد. یعنی فردی که می خواهد خلاق شود باید در دو بخش روی خودش کار کند. بخش اول مربوط به مغز و نیمکره ها و خصوصیات فردی است و بخش دوم مربوط به تکنیک ها و روش های خلاقیت و ایده پردازی است.در این مقاله من به بخش دوم یعنی تکنیک ها می پردازم و در...
تمرینی عالی برای افزایش خلاقیت

تمرینی عالی برای افزایش خلاقیت

افزایش خلاقیت با تمرین کردن آن همانطوری که بارها و بارها شنیده اید خلاقیت یک مهارت است. مهارتی که برای موفقیت به آن نیاز دارید. اگر شما مهارتی را تمرین نکنید به هیچ نحوی نمی توانید آن مهارت را یاد بگیرید. هیچ میانبری وجود ندارد. راه دیگری برای پرورش یک مهارت وجود...
خلاقیت با بهلول – ترکیب عناصر و خلاقیت

خلاقیت با بهلول – ترکیب عناصر و خلاقیت

خلاقیت با بهلول بهلول فردی بود که هم خلاقیت رفتاری داشت و هم خلاقیت زبانی. در این مقاله خلاقیت با بهلول به یک خلاقیت رفتاری بهلول اشاره می کنم و اینکه کسب و کارها هم می توانند از این تکنیک برای ایجاد خلاقیت در کسب و کار خود استفاده کنند. روزی یکی از دوستان بهلول از...
خلاقیت کجای نیازهای ما قرار دارد؟ هرم مازلو و خلاقیت

خلاقیت کجای نیازهای ما قرار دارد؟ هرم مازلو و خلاقیت

هرم مازلو و خلاقیت و مدل ERG تا کنون اسم هرم مازلو و مدل ERG را شنیده اید؟ ارتباط آن ها را با خلاقیت می دانید؟ هرم مازلو توسط آبراهام مازلو ارائه شد است. در این هرم سلسله نیازهای انسان ها را می بینید. مازلو اعتقاد دارد اگر نیازهایی که در پایین ترین بخش هرم هستند ارضا...
چگونه به عنوان یک مدیر بهترین جلسه طوفان فکری داشته باشیم؟

چگونه به عنوان یک مدیر بهترین جلسه طوفان فکری داشته باشیم؟

بهترین جلسه طوفان فکری با تفکر سیستمی یکی از مهمترین و کاربردی ترین تکنیک های خلاقیت طوفان فکری است. شما بارها وبارها اسم این تکنیک را شنیدید و شاید هم استفاده کرده باشید. با وجود اینکه این تکنیک بسیار کاربردی است چرا کمتر استفاده می شود و اگر هم استفاده می شود نتیجه...
آیا انتخاب مرورگر و خلاقیت ربطی به هم دارند؟

آیا انتخاب مرورگر و خلاقیت ربطی به هم دارند؟

انتخاب مرورگر و خلاقیت شما انتخاب مرورگر و خلاقیت بسیار به هم ربط دارند. این اثبات شده علمی است. چگونه مرورگری که انتخاب می کنید نشان دهنده خلاقیت شماست؟ آیا می دانید که خلاق بودن شما از انتخاب مرورگر شما هم مشخص می شود؟ همه ما برای جستجو در اینترنت از مرورگرهایی...