مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره ۳ نکته مهم سرمایه گذاری روی ایده: روی چه ایده هایی سرمایه گذاری کنیم؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!