اهمیت خلاقیت

در مسیر رسیدن به قله کوه، دوچرخه کوهنوردی است که ما را از آن جایی که هستیم به آن جایی که می خواهیم برسیم می برد. زمانی سوار بر دوچرخه می شویم از انرژی پتانسیل ذخیره شده در بدن استفاده می کنیم و ان را با تبدیل به انرژی جنبشی، برای به حرکت درآوردن دوچرخه مصرف می کنیم....