بنزین ذهن شما برای خلاقیت

بنزین ذهن شما برای خلاقیت

اثر تغذیه بر روی خلاقیت ذهن بدون خلاقیت ، ماشین بدون بنزین است. ماشین اجزا مختلفی دارد و هر کدام از انها باید در کنار هم قرار بگیرند تا بتواند به درستی کار کند. همه اجزا باید با هم هماهنگ باشند تا در نهایت منجر به حرکت ماشین شود اما دو چیز خیلی مهم است یکی موتور ماشین...
افزایش خلاقیت با صفحات صبحگاهی

افزایش خلاقیت با صفحات صبحگاهی

خلاقیت خود را با صفحات صبحگاهی افزایش دهید برای افزایش خلاقیت راه های زیادی وجود دارد یکی از این راه ها صفحات صبحگاهی است. هرروز با مسائل زیادی روبرو  هستیم. بعضی از آن‌ها ما را عصبانی و بعضی خوشحال می‌کنند. اگر با موردی روبرو شویم که مطابق میل ما نباشد به‌شدت عصبانی...