چرا خلاقیت خود را باور نداریم؟

چرا خلاقیت خود را باور نداریم؟

باور کردن خلاقیت بارها و بارها شنیده ایم که همه انسان ها از قدرت خلاقیت بالایی برخوردار هستند همه ما ذاتا خلاق هستیم. هیچ انسانی بدون خلاقیت به دنیا نیامده است تا به حال چند بار این جملات را شنیده اید؟ حدس می زنم خیلی زیاد اما چرا باور نداریم؟ در این مقاله می خواهم...
منابع هفت گانه نوآوری و شروع یک استارتاپ

منابع هفت گانه نوآوری و شروع یک استارتاپ

هفت منبع نوآوری نوآوری هفت منبع دارد که برای جستجوی راه های خلاقانه برای رشد تجارت مناسب هستند. این هفت منبع به شرح زیر می باشند حوادث غیر قابل پیش بینی حوادثی مثل موفقیت و شکیت های پیش بینی نشده حوادثی هستند که شما را به سوی فرصت های شغلی جدید رهنمون می کنند. داستان...
سه رفتاری که نوابع دارند

سه رفتاری که نوابع دارند

عقربه نوابغ گاهی صدای تیک تیک عقربه های ساعت عذاب آور است. این برای زمانی است که ما یا خواب هستیم و یا منتظر یک خبر بد. ساعت در صورتی به درستی کار می کند که سه عقربه آن در کنار هم به درستی کار کنند. اگر یکی از آن ها به درستی کار نکند ساعت دچار مشکل می شود. بنابراین...