گرد آوری جعبه ی منابع ایده

گرد آوری جعبه ی منابع ایده

جعبه منابع ایده توالاثارپ، طراح رقص، ایده ها را از جعبه های مقوایی- مانند آنچه در قفسه های دفتر وکلا دیده می شود- به دست می آورد. این جعبه ها همان جایی هستند که او ایده ها، الهامات و بینش های خود را درون آن ها قرار می دهد. ثارپ پس از اینکه در سال ۱۹۹۲ ” جایزه ی...
ایده های همه جا یافت می شوند

ایده های همه جا یافت می شوند

یافتن ایده ها اگر بر این باور هستید که ایده ها همه جا وجود دارند، پس برای پیدا کردن آن ها دست به کار شوید. گاهی پیش می آید که ما ایده را تنها برای خودمان می خوهیم و نمی خواهیم آن را با دیگران درمیان بگذاریم. فکر می کنیم می توانیم آن را عملی کنیم. اما اگر شما کسی هستید...
ایده کجا پیدا می شود

ایده کجا پیدا می شود

پیدا کردن ایده تصور کنید در یک اتاق قرار گرفته اید چه چیزی هایی می بینید؟ اگر از اتاق خارج شوید چطور؟ اگر از خانه خود خارج شوید چطور؟ و اگر ۱۰ کیلومتر از خانه دور شوید چه چیزهایی را مشاهده می کنید؟ با حرکت و قدم گذاشتن به دنیای اطراف خود به کشفیات زیادی می رسید....
چطور شکار ایده کنیم؟

چطور شکار ایده کنیم؟

شکار ایده نخستین گام در شکار ایده ، داشتن تمایل به شناخت جهان اطراف است ولی پیش از آن باید خودتان و توانایی هایتان را بشناسید و پس از کسب این شناخت است که ارزش علاقه مند بودن، استقامت و پایداری در پیدا کردن ایده ها و ماشین یادگیرنده بودن را درک خواهیدکرد. اما انرژی ای...