۵ کتاب برتر خلاقیت و نوآوری از نگاه فاطمه صادقی

۵ کتاب برتر خلاقیت و نوآوری از نگاه فاطمه صادقی

بهترین کتاب های خلاقیت و نوآوری که هر مدیری باید بخواند در این مقاله بهترین کتاب های خلاقیت و نوآوری از نگاه فاطمه صادقی معرفی شده اند. مگاخلاقیت: اثر دکتر آندره جی. الینیکف مگاخلاقیت کتابی کاربردی، برای افراد، مخصوصا مدیرانی است که درصدد ایجاد تغییرات در ذهن و مغز...
مراحل بازاریابی خلاق چگونه است؟

مراحل بازاریابی خلاق چگونه است؟

مراحل بازاریابی خلاق در مقاله ای تحت عنوان ” چطور بازاریابی خلاقی داشته باشیم؟” توضیح دادم که بازاریابی خلاق سه مرحله دارد انتخاب کانون ایجاد جایگزینی خلاق به منظور خلق یک محرک برقراری ارتباط میان اجزا اما توضیحات آنها را در این مقاله به شما خواهم گفت....
هرچه باید در مورد نوآوری و خلاقیت بدانید تا باعث رشد کسب و کار خود شوید

هرچه باید در مورد نوآوری و خلاقیت بدانید تا باعث رشد کسب و کار خود شوید

نوآوری و خلاقیت   اهمیت خلاقیت در عصری زندگی می کنیم که عصر مفهومی نام دارد. به عبارتی تاکنون ۳ عصر را به ترتیب عصر کشاورزی، صنعت و اطلاعات را پشت سر گذاشته ایم، و هم اکنون وارد عصر مفهومی شده ایم. در این عصر بیش از هر چیزی نیاز به نوآوری و خلاقیت داریم. کسب و...
تکینک ایده پردازی و خلاقیت: تکنیک دوم: نیلوفر آبی

تکینک ایده پردازی و خلاقیت: تکنیک دوم: نیلوفر آبی

تکنیک نیلوفر آبی یکی دیگر از تکنیک های ایده پردازی و خلاقیت، تکنیک نیلوفر آبی است. تکنیک نیلوفر آبی توسط یاسوآماتسومورا طراحی و ارائه شده است. طرح این ایده برگرفته از شکوفه نیلوفر آبی می باشد. بدین صورت که گلبرگ های شکوفه نیلوفر آبی به دور یک هسته مرکزی خوشه می زنند و...