برای خلاق شدن چه کار باید انجام داد؟

برای خلاق شدن چه کار باید انجام داد؟

فرد خلاق همه از اینکه به ما بگویند خلاق هستیم و خلاقیت بالایی داریم خیلی خوشمان می آید. این یک خصلت انسانی است که دیگران او را دوست داشته باشند و تایید کنند. چطور خلاق شویم؟ اولین گام برای خلاق شدن این است که مغزتان را فعال کنید مغزی که فعال است و بیدار، به راحتی می...
نوآوران: آینده را در زمان حال دیدن

نوآوران: آینده را در زمان حال دیدن

نوآوران یکی از ویژگی های نوآوران این است که آنها را در زمان حال می بینند. چطور این اتفاق می افتد؟و چطور آن ها می توانند آینده را حس کنند؟ افراد مشهوری مثل استیوجابز، نیوتن، ریچارد برانسون و … که نوآوران معروفی هستند، می توانند آینده را در زمان حال ببینند. این...
چطور مثل استیوجابز مدیر خلاقی شویم؟

چطور مثل استیوجابز مدیر خلاقی شویم؟

اندیشیدن مثل استیوجابز استیوجابز جز افرادی است که تمام دنیا او را به عنوان یک مدیر خلاق که ایده هیا عالی می دهد، می شناسند. نه تنها استیوجابز بلکه افراد زیادی هستند که در رده استیوجابز قرار دارند. از جمله ریچارد برانسون از شرکت ویرجین، هوارد شولتز از شرکت استارباکس و...
ماندگاری ایده : چطور ایده خود را ماندگار کنیم؟

ماندگاری ایده : چطور ایده خود را ماندگار کنیم؟

ماندگاری ایده ایده های زیادی می آیند و می روند. عده ای برای همیشه باقی می مانند و برخی برای مدت کوتاه.راز ماندگاری ایده چیست؟ منظور از ماندگاری ایده این است که ایده های شما فهمیده شوند، به یادآورده شوند، اثری با دوام داشته باشند و در نهایت نظر و رفتار مخاطبان را تغییر...